Εξοπλισμός Ηλεκτρικής Περίφραξης

"PATURA" ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9 VOLT.

Κωδικός: PAT-0000
 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9 VOLT ΞΗΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΨΟΓΗΣ...
147.40€

"PATURA" ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9 VOLT.

Κωδικός: PAT-0002
 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9 VOLT ΞΗΡΟΥ...
207.37€

"PATURA" ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9 VOLT.

Κωδικός: PAT-0003
 Ο ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9 VOLT
279.55€

"PATURA" ΠΟΛΥ-ΤΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 230 VOLT + 12 VOLT

Κωδικός: PAT-0005
 ΠΟΛΥ-ΤΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ,
127.07€

"PATURA" ΠΟΛΥ-ΤΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 230 VOLT + 12 VOLT

Κωδικός: PAT-0006
 ΠΟΛΥ-ΤΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ,
188.06€

"PATURA" ΠΟΛΥ-ΤΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 230 VOLT + 12 VOLT

Κωδικός: PAT-0007
 ΠΟΛΥ-ΤΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ,
218.55€

"PATURA" ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 230 VOLT + 12 VOLT

Κωδικός: PAT-0009
 Ρ 1500   ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ
232.56€

"PATURA" ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 230 VOLT + 12 VOLT

Κωδικός: PAT-0011
 Ρ 2500   ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ
279.08€

"PATURA" ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κωδικός: PAT-0012
 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ...
279.00€