Κράνος Ιππασίας

Κρά­νος ιπ­πα­σί­ας.
Πλα­στι­κό, με αε­ρα­γω­γούς, με ρύθ­μι­ση με­γέ­θους για τέ­λεια εφαρ­μο­γή.

Μέγεθος
Χρώμα
Κατηγορίες
Κωδικός
KRA-0000
Τιμή
48.50€
3.00€
2.30€