ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ "EQUITAPE"

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ "F.Mectin". 

Το F.mectin στοματική πάστα περιέχει ιβερμεκτίνη 18,7mg/g

Κωδικός
PAS-0002