ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ "EQUIMAX"

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ "EQUIMAX" KATA ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ: STRONGYLUS VULGARIS, STRONGYLUS EDENTATUS, STRONGYLUS EQUINUS, TRIODONTOPHORUS SPP, CYATHOSTOMUM, GYALOCEPHALUS SPP, ASCARIDES, OXYURES, TRICHOSTRONGYLIDES, STRONGYLIDIDES, SPIRURIDES & MICROFILAIRES. ΠΕΡΙΕΧΕΙ 18,7 mg IVERMECTINE, 140.3 mg PRAZIQUANTEL, 20 mg DIOXYDE de TITANE (E171), 731 mg PROPYLENE GLYCOL. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ ΕΩΣ 700 Κg.

Κωδικός
PAS-0009