ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν6 Α

  Μπαλτας Ν6 - 27cm

Το μεταλλικό μέρος (λάμα-μαχαίρι) είναι ατσάλι υψηλής ποιότητας και έχει υποστεί θερμική κατεργασία για να αποκτήσει την βέλτιστη σκληρότητα. 

Το πλαστικό μέρος (λαβή) είναι πρωτογενές βιομηχανικό υλικό από πιστοποιημένες διεθνείς βιομηχανίες (BASF, SHELL κλπ). Με την υπογραφή μας Δ.Κόττας !

Κωδικός
00631
Τιμή
17.00€
3.00€
2.30€