Παιδικός Θώρακας Ιππασίας

 Παι­δι­κός θώ­ρα­κας προ­στα­σί­ας κα­τα­σκευα­σμέ­νος από memory foam υψη­λής πυ­κνό­τη­τας. Με πι­στο­ποί­η­ση ασφα­λεί­ας CE Ε­ΠΙ­ΠΕ­ΔΟΥ 3. Δια­θέ­τει βέλ­κρο ζώ­νες στη μέση και τους ώμους. Με μπρο­στι­νό φερ­μουάρ. 

100% πο­λυ­ε­στέ­ρας

Χρώμα: Μαύρο

Μεγέ­θη: 6-12 ετών

Κατηγορίες
Περισσότερες Εικόνες
Κωδικός
THO-0006V
Τιμή
80.00€
3.00€
2.30€