Ισπανική δερμάτινη σέλα Silla Potrera Royal by Marjoman

 Ισπα­νι­κή δερ­μά­τι­νη σέλα Silla Potrera Royal by Marjoman. Κομπλέ με το έπο­χο, αρ­τά­νες και ανα­βο­λείς. 

Σε ένα μέ­γε­θος.

Χρώ­μα­τα: καφέ

Κωδικός
MAR-0005
Τιμή
1,230.00€
3.00€
2.30€